njih; urediti je treba tako, da lahko na podlagi kateregakoli splošnega registra najdemo posameznika in da se, narobe, mora sleherni podatek iz individualne preiskave poznati v računih celote. Preskus s pomočjo vsega tega pisnega aparata, ki ga spremlja, odpira dve možnosti, ki sta korelativni: posameznik se vzpostavi kot objekt, ki ga je mogoče opisati, analizirati, pa ne zato, da bi ga reducirali na »specifične« značilnosti, kakor počno naravoslovci v zvezi z živimi bitji; pač pa zato, da se obdrži v svojih enkratnih značilnostih, v svoji osebni evoluciji, spretnosti in zmožnosti obdrži pod pogledom permanentne vednosti; poleg tega vzpostavitev primerjalnega sistema, ki omogoča merjenje globalnih pojavov, opisovanje skupin, karakteriziranje kolektivnih dejstev, ocenjevanje razmikov med posamezniki, njihovo razmestitev v »prebivalstvu«. Zato imajo te drobne tehnike zapisovanja, registriranja, sestavljanja dosjejev, postavljanja v stolpce in v tabele, ki jih poznamo in ki so omogočile epistemološko deblokiranje znanosti o individuu, odločilen pomen. Seveda je upravičeno postaviti tale aristotelovski problem: ali je znanost o posamezniku mogoča in legitimna? K velikemu problemu nemara sodijo velike rešitve. Vendar pa obstaja droben zgodovinski problem v tem, da se je proti koncu XVIII. stoletja pojavilo tisto, kar bi lahko uvrstili pod okrajšavo »klinične« znanosti; problem vstopa individua (ne pa več vrste) v polje vednosti; problem vstopa posamičnega opisa, vprašalnika, anamneze, »dosjeja« v splošno delovanje znanstvenega diskurza. Na to preprosto dejstveno vprašanje je nedvomno potreben odgovor brez veličine: pogledati je treba k tem pisnim in registracijskim postopkom, pogledati je treba k preskusnim mehanizmom, k formiranju disciplinskih dispozitivov in k formiranju novega tipa oblasti nad telesi. Nastanek znanosti o človeku? Najbrž ga moramo iskati v teh neslavnih arhivih, v katerih se je izdeloval moderni skupek prisil nad telesi, gibi in obnašanji. 3. Preskus, ki ga obdajajo vse njegove dokumentarne tehnike, spremeni slehernega individua v »primer«: primer, ki je objekt za spoznanje, hkrati pa oprijemališče za oblast. Primer ni več tako kakor v kazuistiki ali jurisprudenci skupek okoliščin, ki kvalificira dejanje 211

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, mestnik
urediti urediti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kateregakoli katerikoli oziralni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
splošnega splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
registra register samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
najdemo najti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
posameznika posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
narobe narobe splošni prislov; nedoločena stopnja
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sleherni sleheren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
podatek podatek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
individualne individualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
preiskave preiskava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
poznati poznati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
računih račun samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
celote celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Preskus preskus samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
vsega ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
pisnega pisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
aparata aparat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
spremlja spremljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odpira odpirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, tožilnik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, tožilnik
ki ki podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
korelativni korelativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vzpostavi vzpostaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
opisati opisati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
analizirati analizirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
pa pa priredni veznik
ne ne členek
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
reducirali reducirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
na na predlog; tožilnik
specifične specifičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
značilnosti značilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kakor kakor podredni veznik
počno početi glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
naravoslovci naravoslovec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
živimi živ splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
bitji bitje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
pač pač členek
pa pa priredni veznik
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obdrži obdržati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
enkratnih enkraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
značilnostih značilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
osebni oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
evoluciji evolucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
spretnosti spretnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
zmožnosti zmožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
obdrži obdržati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pod pod predlog; orodnik
pogledom pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
permanentne permanenten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vednosti vednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
vzpostavitev vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
primerjalnega primerjalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sistema sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
merjenje merjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
globalnih globalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pojavov pojav samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
opisovanje opisovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
skupin skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
karakteriziranje karakteriziranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kolektivnih kolektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
dejstev dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ocenjevanje ocenjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razmikov razmik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
posamezniki posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, množina svojine
razmestitev razmestitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
prebivalstvu prebivalstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Zato zato priredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
drobne droben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
tehnike tehnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zapisovanja zapisovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
registriranja registriranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sestavljanja sestavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dosjejev dosje samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
postavljanja postavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
stolpce stolpec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
v v predlog; tožilnik
tabele tabela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
poznamo poznati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
in in priredni veznik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
omogočile omogočiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
epistemološko epistemološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
deblokiranje deblokiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
znanosti znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
individuu individua samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
odločilen odločilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Seveda seveda členek
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
upravičeno upravičeno splošni prislov; nedoločena stopnja
postaviti postaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
tale tale kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
aristotelovski aristotelovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
znanost znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
posamezniku posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
mogoča mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
legitimna legitimen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
K k predlog; dajalnik
velikemu velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
problemu problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
nemara nemara členek
sodijo soditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
rešitve rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Vendar vendar priredni veznik
pa pa priredni veznik
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
droben droben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
zgodovinski zgodovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
proti proti predlog; dajalnik
koncu konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
XVIII. XVIII. vrstilni števnik; rimski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pojavilo pojaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
tisto tisti kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
uvrstili uvrstiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
pod pod predlog; tožilnik
okrajšavo okrajšava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
klinične kliničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
znanosti znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vstopa vstop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
individua individuum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
ne ne členek
pa pa priredni veznik
več več členek
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
polje polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vednosti vednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vstopa vstop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
posamičnega posamičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
opisa opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vprašalnika vprašalnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
anamneze anamneza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dosjeja dosje samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
splošno splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delovanje delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
znanstvenega znanstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
diskurza diskurz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
preprosto preprosto splošni prislov; nedoločena stopnja
dejstveno dejstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nedvomno nedvomno splošni prislov; nedoločena stopnja
potreben potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
odgovor odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
brez brez predlog; rodilnik
veličine veličina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pogledati pogledati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
k k predlog; dajalnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
pisnim pisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
registracijskim registracijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
postopkom postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
pogledati pogledati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
k k predlog; dajalnik
preskusnim preskusen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
mehanizmom mehanizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
k k predlog; dajalnik
formiranju formiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
disciplinskih disciplinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
dispozitivov dispozitiv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
k k predlog; dajalnik
formiranju formiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
novega nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tipa tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
oblasti oblast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
telesi telo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
Nastanek nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znanosti znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
človeku človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Najbrž najbrž členek
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
moramo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
iskati iskati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
neslavnih neslaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
arhivih arhiv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdeloval izdelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
moderni moderen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
skupek skupek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prisil prisila samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nad nad predlog; orodnik
telesi telo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
gibi gib samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
obnašanji obnašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
Preskus preskus samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
obdajajo obdajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
dokumentarne dokumentaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
tehnike tehnika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
slehernega sleheren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
individua individuum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
v v predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
spoznanje spoznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
oprijemališče oprijemališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
oblast oblast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
kakor kakor podredni veznik
v v predlog; mestnik
kazuistiki kazuistika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
jurisprudenci jurisprudenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
skupek skupek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
okoliščin okoliščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
kvalificira kvalificirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
dejanje dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
211 211 glavni števnik; arabski zapis
zapri
vir: Krtina
leto nastanka: 2004
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Nadzorovanje in kaznovanje : nastanek zapora
avtor: Michel Foucault